Έλεγχος

Έλεγχος

Η ανάπτυξη της όρασης, της πολυτιμότερης αίσθησης του ανθρώπου, ξεκινά από την γέννηση και ολοκληρώνεται τα πρώτα χρόνια της ζωής. Κάθε νεογέννητο γνωρίζει τον κόσμο μέσα από τις αισθήσεις του. Η καλή όραση θα το βοηθήσει να επικοινωνήσει, να κινηθεί, να μάθει, διότι το 80 % από αυτά που μαθαίνουμε στη ζωή τα μαθαίνουμε βλέποντας. Η όραση των παιδιών αναπτύσσεται σταδιακά μέχρι τα 7 τους χρόνια. Για να αναπτυχθεί όμως σωστά, θα πρέπει τα όργανα της όρασης (μάτια και οπτικό σύστημα) να έχουν δομηθεί σωστά. Το 15-20% των παιδιών πάσχουν από αδιάγνωστες οφθαλμολογικές παθήσεις που μπορεί να βλάψουν ανεπανόρθωτα την όρασή τους.

Ο Παιδοοφθαλμολογικός έλεγχος από πολύ μικρή ηλικία είναι επομένως πολύ σημαντικός γιατί μπορεί να διαγνώσει πρώιμα και να αντιμετωπίσει παθήσεις, που θα έχουν μόνιμη επίδραση στην όραση ενός παιδιού, δηλαδή ενός αυριανού ενήλικα.

Σύμφωνα με την Αμερικάνικη Ακαδημία Οφθαλμολογίας, ο προληπτικός παιδοφθαλμολογικός έλεγχος θα πρέπει να πραγματοποιείται :

 • Κατά τη γέννηση
 • Στο 1ο έτος
 • Στο 3ο έτος
 • Στο 5ο έτος
 • Ακολούθως μία φορά ετησίως κατά τη σχολική ηλικία

Παιδοοφθαλμολογικός έλεγχος νεογνού

Είναι απαραίτητος για τη διάγνωση και την άμεση θεραπεία παθήσεων όπως :

 • Ο συγγενής καταρράκτης (1 στις 250 γεννήσεις)
 • Το συγγενές γλαύκωμα (1 στις 10.000 γεννήσεις)
 • Ο συγγενής συγκλίνων στραβισμός (2% των νεογνών)
 • Η αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας
 • Η συγγενής απόφραξη του ρινοδακρυϊκού πόρου, η οποία, εφόσον επιμένει μετά τον έκτο με δωδέκατο μήνα ζωής, αντιμετωπίζεται χειρουργικά
 • Η νεογνική επιπεφυκίτιδα

Παιδοοφθαλμολογικός έλεγχος σε παιδί ενός (1) έτους

Σε αυτήν την ηλικία μπορούμε να εκτιμήσουμε πλήρως:

 • Την κινητικότητα των οφθαλμών
 • Την ύπαρξη στραβισμού
 • Την ύπαρξη διαθλαστικών ανωμαλιών
 • Την οπτική ικανότητα σε αδρά πλαίσια

Παιδοοφθαλμολογικός έλεγχος σε παιδί τριών (3) ετών

Σε αυτή την ηλικία μπορούμε να εκτιμήσουμε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω και επιπλέον:

 • Την οπτική οξύτητα σε κάθε μάτι ξεχωριστά με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια

Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εντοπίσουμε την ύπαρξη αμβλυωπίας, δηλαδή ενός τεμπέλικου ματιού. Η αμβλυωπία είναι συχνή και αποτελεί πολύ σημαντικό πρόβλημα, γιατί αν δεν αντιμετωπιστεί στα πρώτα χρόνια της ζωής και μέχρι την ηλικία των 7-8 ετών, γίνεται μόνιμη. Το τεμπέλικο μάτι δεν θα μπορεί να δει καλά ποτέ και αυτό δε βελτιώνεται ούτε με γυαλιά ούτε με επέμβαση.

Παιδοοφθαλμολογικός έλεγχος σε παιδί πέντε (5) ετών

Σε αυτή την ηλικία είναι δυνατός ο ακριβής διαθλαστικός έλεγχος, δηλαδή η ακριβής μέτρηση της μυωπίας, της υπερμετρωπίας και του αστιγματισμού. Έτσι μπορούν να χορηγηθούν τα κατάλληλα γυαλιά, ώστε να βελτιωθεί η όραση του παιδιού και να μη μειονεκτεί στις σχολικές επιδόσεις του. Για τον ίδιο λόγο, είναι επίσης πολύ σημαντική η ετήσια οφθαλμολογική εξέταση μετά την ηλικία των πέντε ετών.