Στραβισμός

Στραβισμός

O στραβισμός αποτελεί μια σχετικά συχνή πάθηση της μικρής ηλικίας, στην οποία το ένα από τα δύο μάτια στρέφεται σε άλλο σημείο. Τα είδη των στραβισμών είναι πολλά. Οι δυσκολίες που προκύπτουν πέρα από το αισθητικό κομμάτι είναι και λειτουργικές. Ο εγκέφαλος λαμβάνει δύο διαφορετικές εικόνες από τα δύο μάτια αφού αυτά δε συνεργάζονται. Μία συνέπεια είναι συνήθως η αμβλυωπία, κατά την οποία ο εγκέφαλος επιλέγει να δει τη μία εικόνα, με αποτέλεσμα η άλλη εικόνα να σβήνει και τελικά να εξασθενεί η όραση του ματιού.

Οι στραβισμοί της παιδικής ηλικίας οφείλονται συνήθως σε διαθλαστικά προβλήματα. Σε σπάνιες όμως περιπτώσεις είναι δυνατόν να οφείλονται και σε άλλα παθολογικά οφθαλμολγικά αίτια ή ακόμη και σε νευρολογικές παθήσεις. Εκτός από τους στραβισμούς της παιδικής ηλικίας, υπάρχουν και οι στραβισμοί που εμφανίζονται σε μεγάλη ηλικία. Αυτοί είναι σπάνιοι και κατά κανόνα οφείλονται σε παθολογικά αίτια ή τραύματα.

Η θεραπεία έχει σκοπό την αποκατάσταση και διατήρηση της καλής όρασης καθώς και την ευθυγράμμιση των δύο οφθαλμών. Οι κυριότεροι τρόπoι αντιμετώπισης, ανάλογα με την ηλικία του ασθενούς, είναι διορθωτικά γυαλιά, τεχνική επικάλυψης του υγιούς ματιού, πρίσματα, χειρουργική αποκατάσταση, διαθλαστική επέμβαση με Laser και συνδυασμός των παραπάνω.